Regulamin działu Dyskusje i Dyplomacja

 • Regulamin działu Dyskusje i Dyplomacja


  Zachowany musi być ogólny Regulamin Forum.


  Tematy w tym dziale muszą dotyczyć odpowiedniego Uniwersum.


  Podforum Dyskusje i Dyplomacja jest miejscem do zakładania tematów:

  • Związanych bezpośrednio z grą na danym uniwersum. Przez takie tematy rozumiemy np.:


   1. Zamieszczanie i komentowanie regulaminowych (pkt. 4 oraz 5 Dziesięciu Naczelnych Zasad Zamieszczania RW) raportów wojennych, które posiadają zbyt niski procent, aby trafić do działu Starcia Tytanów. Takie raporty zamieszczamy w zbiorczych tematach, pod umowną nazwą "miniST" (warunek - w tytule musi być podany minimalny procent, od jakiego raporty mogą być w tym temacie publikowane. Wartość ta powinna zostać uzgodniona przez graczy i skonsultowana z moderatorem). Dopuszczalne są również raporty z niszczenia księżyców oraz ekspedycji (pod warunkiem spełnienia wymogów z punktu V.b).

   2. Rekordy i Statystyki danego uniwersum;

   3. Przywitania oraz pożegnania graczy oraz członków teamu Ogame.pl związanych z danym uniwersum;

   4. Wybory, których temat wiąże się bezpośrednio z sytuacją w grze, jak np. "Wybory największego złomiarza";

   5. Deklaracje prywatnych wojen, wendet (przy czym w takich wypadkach nie są traktowane jako regulaminowe wojny);

   6. Dyskusje na temat rozgrywek Play Off prowadzonych w wojnach

   7. Poszukiwanie sojuszników do regulaminowych wojen.

   8. Poinformowanie o fakcie podpisania paktów bądź zawiązania koalicji między sojuszami oraz o fuzjach lub rozpadzie poszczególnych sojuszy (wszelkiego rodzaju negocjacje powinny się odbywać w kuluarach).

   9. Oferty prób księżycowych. Wymiana próbami księżycowymi pomiędzy uniwersami jest dozwolona przy czym może dotyczyć tylko polskiej wersji Ogame. W takich tematach dozwolone są jedynie oferty prób księżycowych. Zabronione jest oferowanie wymiany/prowadzenia moonowek. Uwaga! Wzajemne zebranie po sobie złomu na różnych universach nie chroni przed banem za push! Bilans surowcowy należy rozliczać osobno na każdym universum.

   10. Prezentację sojuszu znajdującego się aktualnie na uniwersum założona przez aktywnego członka sojuszu. Dozwolony jest jeden temat na sojusz. W tytule wątku powinien znajdować się TAG oraz nazwa sojuszu. W pierwszym poście należy przedstawić podstawowe informacje o sojuszu, swoje wymagania co do rekrutacji np. top, itp. Ocenianie prezentacji sojuszu: Zakazane jest ocenianie jedynie grafiki lub jakiejkolwiek innej formy artystycznej promującej dany sojusz. Twój komentarz powinien być konstruktywny i odnosić się bezpośrednio do sojuszu. Krytyka powinna być uzasadniona.

  • Niezwiązanych bezpośrednio z grą na danym uniwersum, ale związanych z graczami grającymi na nim oraz sytuacjami ich dotyczącymi. Przez takie sytuacje rozumiemy np.:


   1. Organizacje zlotów graczy oraz relacje z nich;

   2. Różnego rodzaju tematy mające na celu lepsze poznanie się graczy. Warunek: odpowiedzi w tych wątkach nie mogą się ograniczać do wyliczanek oraz kwalifikować do żadnego z działów HydeParku;

   3. Wybory Miss/Mistera danego uniwersum oraz podobne. Warunek - poszczególne tego typu wybory nie mogą się odbywać częściej niż dwa razy w roku;

   4. Wszelkie konkursy, jak np. "na najlepsza znajomość historii danego uniwersum";

   5. Zawody graczy z danego uniwersum w gry sieciowe (mowa wyłącznie o oryginalnych wersjach).

   6. Gry i zabawy integrujące graczy danego uniwersum (każdy temat jest rozpatrywany osobno dla poszczególnych podforów DiD - moderator może zdecydować o zamknięciu tematu/modyfikacji jego formuły/zasad niezależnie od istnienia podobnych tematów w DiDach innych uniwersów.)

   7. Przeprowadzenie wyborów najlepszego gracza uniwersum w danym roku. Nagrodą będzie ranga tekstowa "Najlepszy gracz uni[nazwa uniwersum] rok". Wymagania jakie musi spełniać uniwersum oraz konkurs aby uznać go za ważny:

   - uniwersum musi być starsze niż rok,

   - minimum 5 kandydatów grających aktualnie na uniwersum,

   - minimum 40 oddanych głosów,

   - konkurs nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, gdzie minimalna przerwa to 6 miesięcy.

  W Dyskusjach i Dyplomacji zabrania się umieszczania wątków o tematyce odpowiadającej już istniejącym forom, takich jak: Pomoc, Gra - Zadawanie pytań, HydePark, Handel czy Skargi i Odwołania (przydatne wskazówki znajdziesz w drugim poście). Dotyczy to także zakładania wątków w postaci identycznej lub zbliżonej do tematów znajdujących się w Porozmawiajmy o OGame (oprócz wyjątków z punktu V.a.).


  Wyjątki oraz informacje dodatkowe.

  1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się w DiD dyskusję na tematy, które zgodnie z regulaminem forum powinny zostać zamieszczone w innych działach. Jako wyjątki rozumiemy wprowadzenie takich zmian w grze, które w sposób istotny zmieniają jej zasady (nowe możliwości czy ograniczenia) lub sposób funkcjonowania (nowe okręty, oznaczenie aktywności, sposoby ataku / obrony).
  2. O tym, czy dana zmiana w grze stanie się wyjątkiem uprawniającym do dyskusji na jej temat w DiD poszczególnych uniwersów, decyduje administracja forum.
  3. Raporty z ekspedycji zamieszczamy tylko w jednym, zbiorczym temacie.
  4. Raport z ekspedycji musi zawierać: poziom technologii ekspedycji, skład wysłanej floty, czas zatrzymania.
  5. Nie zamieszczamy raportów z ekspedycji, które nie dały żadnego efektu (nie zdobyto statków, surowców lub antymaterii). Wyjątek - w tematach, w których są prowadzone rekordy ekspedycji, można zamieszczać raporty z walk z piratami, jako służące do obliczenia straconych podczas ekspedycji statków.
  6. W DID nie prowadzimy dyskusji o wojnach. Wszelkie wojenne dyskusje są prowadzone w odpowiednim wątku w Wojnach, jako integralna część zmagań. (Wyjątkiem jest sytuacja opisana w punkcie III.a.7.)
  7. Tematy nieaktywne (bez odpowiedzi) od 4 tygodni będą zamykane. Dotyczy to wszystkich uni w DiD. Ma to zapobiec podbijaniem starych tematów przez użytkowników, którzy specjalnie spamując stare tematy podnoszą je, przez co tworzy się zamieszanie - nie wiadomo, które tematy są aktualne, a które nie.
  8. Oczywiście jeśli ktoś uważa, że ma coś do dodania w którymś z zamkniętych tematów, może napisać PW l do odpowiedniego moderatora z uzasadnioną prośbą o otwarcie.

  Sytuacje sporne.

  W razie wątpliwości, czy dany temat jest zgodny z regulaminem DiD lub gdy dana kwestia nie jest w regulaminie ujęta, przed jego założeniem należy skontaktować się z moderatorem działu DiD. W takiej sytuacji decyzja moderatora nie stanowi precedensu dla podobnych przypadków.

  W sytuacjach kontrowersyjnych decydujące zdanie ma zawsze Super Moderator działu Z Życia Uniwersów


  Dział ten nie jest miejscem na oferty handlowe. Do tego typu czynności służy dział Handel. Zabrania się także prowadzenia wymiany kontami w każdej postaci.


  UWAGA

  Jeżeli dany post w dziale Dyskusje i Dyplomacja łamie regulamin należy powiadomić o tym moderatora odpowiedzialnego za dane uniwersum używając opcji zgłaszania nieregulaminowych postów.