FAQ Wojen

 • Witam,

  W związku z wielokrotnie powtarzającymi się problemami, które zazwyczaj dopiero po dłuższej wymianie postów i kłótniach decydujecie się zgłaszać do moderatorów, a także przez sytuacje, które nie zawsze precyzyjnie określone są przez regulamin, stworzyłem mini FAQ, odpowiadający na wasze najczęstsze problemy.
  Mam nadzieję, że zrobicie z tego użytek ;)

  ~FAQ~
  [ostatnia aktualizacja 01.03.2021]

  ~FAQ Ogólny i system procentowy~


  Pytanie: Od kiedy zaczyna się wojna?

  Odp: W chwili zamieszczenia pierwszego postu z poprawnie wypełnionym schematem.


  Pytanie: Czy potrzebna jest akceptacja wojny przez sojusz, któremu ją wypowiedzieliśmy?

  Odp: Nie, wojna trwa od zamieszczenia pierwszego postu na forum i nie wymaga ona akceptacji przez drugą stronę


  Pytanie: Ile minimalnie a ile maksymalnie może trwać wojna w przypadku progu czasowego?

  Odp: Wojna minimalnie może trwać 1 miesiąc kalendarzowy (z godziną ukończenia, nie wcześniejszą niż godzina zamieszczenia pierwszego postu), a maksymalnie 3 miesiące kalendarzowe (z godziną zakończenia nie późniejszą niż godzina zamieszczenia pierwszego postu)


  Pytanie: Jaką godzinę obrać za koniec wojny w przypadku progu czasowego? Czy można ustalić własną godzinę?

  Odp: Domyślnie, godziną zakończenia jest godzina umieszczenia pierwszego postu, w dniu, w którym dana wojna miała być zakończona. Można jednak określić własną godzinę zakończenia, o ile nie narusza ona punktu znajdującego się powyżej.


  Pytanie: Czy można ustalać dodatkowe reguły wojny jak np. wstawić zapis dotyczący tego, że w wojnie biorą udział tylko te osoby które są w sojuszach w chwili wypowiedzenia wojny?

  Odp: Można ustalać własne zasady, ale muszą one być potwierdzone przez wszystkie sojusze biorące udział w wojnie oraz moderatora działu Wojny, który może nakazać powrót do standardowych zapisów.


  Pytanie: Zaatakowałem planetę na której była sama obrona (bunkier), procent jest z mojej floty, ale obrońca ma dużo większe straty. Komu przyznaje się procent?

  Odp: Procent przyznajemy na podstawie bilansu strat (sposób wyliczania poniżej), ten kto uzyskał mniejsze straty jest zwycięzcą.


  Pytanie: Jak policzyć ile wynoszą straty obrońcy, a ile agresora?

  Odp:
  - Straty agresora równe są 100% jego strat całkowitych (metal, kryształ, deuter) pomniejszone o wartość ewentualnie zrabowanych i zebranych z PZ surowców,
  - Straty obrońca liczone są w następujący sposób:

  Quote

  - liczymy 100% jego strat we flocie (metal+kryształ+deuter)
  - uzyskaną wartość odejmujemy od jego strat całkowitych
  - z otrzymanego wyniku liczymy 30% (x*30/100)
  - dodajemy 100% strat we flocie z uzyskanym wynikiem 30% strat w obronie
  - jeśli obrońca zebrał coś z PZ to również odejmujemy tą wartość od jego strat


  Pytanie: Walka zakończyła się remisem, czy raport liczy się do wojny?

  Odp: Tak, a zwycięzcą zostaje gracz, który poniósł mniejsze straty.


  Pytanie: Wysłałem flotę z misją atakuj na gracza z sojuszu z którym mam wojnę, ale jak doleciałem to nie był on już w tym sojuszu, czy raport się liczy?

  Odp: Tak, ważna jest kondycja gracza w momencie wysyłania floty z misją atakuj. Jeśli jest wtedy członkiem tego sojuszu, to raport jest ważny.


  Pytanie: Zaatakowałem gracza, który po chwili opuścił sojusz. Już po opuszczeniu sojuszu przez obrońcę do bitwy dołączył się kolega z mojego sojuszu. Czy takie RW będzie liczyć się do wojny?

  Odp: Tak będzie się liczyć, bowiem nie patrzymy w jakich sojuszach jesteś ty i obrońca w chwili gdy twój kolega wysłał flotę z misją Atak związku. Ważne, że on sam w tym momencie był w sojuszu biorącym udział w wojnie. Dla ciebie i obrońcy wiążącym momentem było wysłanie przez ciebie floty z misją Atakuj. A wtedy obrońca był w sojuszu, więc jest traktowany jako uczestnik wojny do końca w kontekście tej bitwy.


  Pytanie: Zginął mi raport ze zbiórki recyklerów, ale zebrałem cały złom, czy to się liczy?

  Odp: Nie, warunkiem do zaliczenia zabranego złomu, jest przedstawienie pełnego raportu ze zbiórki recyklerów lub podanie API tejże zbiórki/zbiórek.


  Pytanie: Do pomocy jednej ze stron zadeklarował się pewien sojusz, po paru dniach zamieścił on raport, ale nie ma postu, gdzie któraś ze stron zgodziłaby się na jego dołączenie, czy raport się liczy?

  Odp: Nie, jeśli w ciągu 12h po zamieszczeniu ich postu nikt z sojuszy głównych nie zgodził się na ich dołączenie, to sojusz ten nie bierze udziału w wojnie, zatem raport nie liczy się.


  Pytanie: Sojusz x zadeklarował pomoc sojuszowi y w wojnie, po pewnym czasie sojusz x wkleił raport wojenny, ale miało to miejsce zanim sojusz y potwierdził dołączenie do wojny, czy raport jest ważny?

  Odp: Tak, wszystkie raporty od momentu deklaracji dołączenia są ważne, jednak w przypadku braku akceptacji w ciągu 12h są one unieważniane


  Pytanie: Do jednej ze stron w wojnie przyłączył się pewien sojusz, jednak po jakimś czasie chce on zrezygnować z wojny, czy wolno mu się odłączyć?

  Odp: Nie, potrzeba do tego akceptacji strony przeciwnej, po uzyskaniu zgody sojusz odłączający uznaje się za przegrany. W razie nie uzyskania zgody, sojusz ten pozostaje nadal uwikłany w wojnę.


  Pytanie: Posiadam raport wojenny, który niestety nie spełnia minimalnego progu, czy mogę go pomimo wszystko zamieścić?

  Odp: Tak, jest to forma urozmaicenia tematu, o wiele bardziej stosowniejsza niż spamowanie gratkami, jednakże wypadałoby aby raport ten osiągnął co najmniej 1%.


  Pytanie: Zrobiłem duży atak rakietami międzyplanetarnymi, jednak wojna prowadzona jest w systemie procentowym, czy można to jakoś doliczyć do wojny?

  Odp: Nie, system procentowy nie przewiduje wliczania do wojny ataków rakietowych. Nie mniej sam raport można zamieścić w temacie.


  Pytanie: Jestem członkiem czołowego sojuszu na uni, któremu została wypowiedziana wojna przez bardzo słaby sojusz z odległego TOP. I nie ma możliwości aby ta wojna mogła być prowadzona w sposób normalny. Czy istnieje możliwość zakończenia jej przed czasem lub unieważnienia?

  Odp: Tak, kiedy między sojuszami istnieją bardzo duże dysproporcje np. w ilości członków, czy w punktacji, to istnieje możliwość unieważnienia wojny. Odbywa się to na podstawie punktu 10 części I Regulaminu Wojen.


  Pytanie: W jaki sposób podlicza się wynik wojny? Czy ważne są liczby po przecinku?

  Odp: Wynik wojny można podliczać zarówno w liczbach całkowitych (wynik zaokrąglany w dół) jak i w liczbach po przecinku. Jednakże rozpoczęcie liczenia którąś z opcji, wyklucza możliwość liczenia za pomocą drugiej.


  Pytanie: Jeżeli został wybrany system wojen bez niszczenia księżyca, to gdy przy jego niszczeniu zostały zniszczone również Gwiazdy Śmierci to mogę dodać je do wyniku wojny?

  Odp: Nie. Samo niszczenie księżyca oraz ewentualne zniszczone przy tej okazji Gwiazdy Śmierci są prezentowane na jednym i tym samym raporcie. Stanowią zatem jedną całość, więc nie można liczyć zniszczonych GŚ bez niszczenia księżyca. Nie mniej raport z bitwy poprzedzającej niszczenie cały czas jest liczony do wyniku wojny, o ile spełniony jest minimalny próg wklejania RW.  ~FAQ systemu Antaresa~


  Pytanie: Minimalny próg w mojej wojnie ustalono na 333K. Czy to 333K oznacza straty jedynie obrońcy? Agresora? A może obydwu?

  Odp: Podobnie jak w systemie %, gdzie do uzyskania ustalonego progu wliczane są straty we flocie zarówno agresora jak i obrońcy, również w systemie Antaresa wielkość starcia oblicza się na podstawie strat agresora i obrońcy. Zatem 333K to wartość strat, jakie odnoszą zarówno obrońca jak i agresor we flocie i/lub obronie.


  Pytanie: Udało mi się zniszczyć flotę obrońcy na księżycu bez obrony. Przy okazji przejąłem połowę z 10 mln surówki, którą tam zgromadził. Lecą kolejne fale mojej floty, aby przejąć pozostały surowiec. Czy kolejne ataki (tzw farmienie) również będę mógł doliczyć do wyniku wojny, jeśli nie zniszczę ani nie stracę już nic w tych atakach?

  Odp: Jeśli straty obydwu stron w danym starciu (tzw farmieniu) nie przekroczą ustalonego progu starć wojennych, RW nie jest zaliczane do wyniku wojny. Nie ma wtedy znaczenia ilość surówki przejęta w tych atakach.


  Pytanie: Czy jeśli po ataku, w którym jako obrońca przegrałem starcie, udało mi się zebrać PZ powstałe na skutek bitwy, mam prawo zamieścić jedynie raport ze zbiórki złomu i odliczyć zebrane PZ od strat mojego sojuszu ?

  Odp: Oczywiście tak.


  Pytanie: Czy, jeśli mój sojusznik zebrał PZ z bitwy, w której nie brał udziału, a wzięły udział floty walczących ze sobą sojuszy, ma prawo zamieścić jedynie raport ze zbiórki złomu i odliczyć zebrane PZ od strat mojego sojuszu?

  Odp: Oczywiście tak.


  Pytanie: Czy, jeśli złom zebrał mój kolega, który nie bierze udziału w wojnie, to mogę ten złom odliczyć od strat swojego sojuszu?

  Odp: Tak, ale dopiero wtedy kiedy kolega odeśle ten złom do Ciebie lub innego uczestnika wojny. W tym przypadku oprócz raportu ze zbiórki złomu konieczny jest również raport z dostarczenia surowców do uczestnika wojny.


  Pytanie: Czy istnieje jakiś minimalny próg raportów ze zbiórki złomu ?

  Odp: Nie. Każdy raport ze zbiórki złomu z PZ powstałego z RW liczącego się do wojny jest ważny i może byc odliczony od strat.


  Pytanie: Dlaczego nie uwzględnia się floty znajdującej się na księżycu i dlaczego bierze się tylko 70% obrony?

  Odp: Każde niszczenie księżyca jest poprzedzone bitwą, która musi być wygrana przez agresora, a tym samym znajdująca się na księżycu flota oraz obrona musi być w całości zniszczona. I jak po każdej bitwie 70% obrony się odbudowuje, a 30% zostaje całkowicie zniszczone w bitwie poprzedzającej niszczenie więc jest pomijane w wyliczaniu wartości zniszczonego księżyca. RW z bitwy poprzedzającej niszczenie księżyca podlega takim samym zasadom jak każdy inny atak flotą i aby było liczone do wojny musi spełniać minimalny próg wklejania RW do wojny.


  Pytanie: Jeżeli jest przeprowadzany większy atak rakietowy na obronę przeciwnika i rakiety są wysyłane partiami po kilka-kilkanaście sztuk, to czy należy każde uderzenie rozpatrywać osobno czy też można je zsumować i potraktować jako jeden atak?

  Odp: Można uderzenia zsumować i potraktować jako jeden atak, ale czas od wysłania pierwszej rakiety do ostatniej nie może przekraczać 3 godzin. Jeżeli po upływie 3 godzin były kolejne ataki, to można jest zsumować w kolejny zbiorczy atak.

  Lista będzie się rozszerzać/zmieniać w miarę zwiększania się waszych wątpliwości na dany temat, bądź w razie ewentualnych zmian w regulaminie.


  Jeśli macie nadal z czymś problemy, to radzę dokładnie przejrzeć Regulamin działu Wojny.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości w tematach wojennych, wszelkie pytania kierujcie poprzez wiadomości pw, bądź zgłoszenie posta do mnie, bądź pozostałych moderatorów forum wojen (lista dostępna tutaj: Zgłoś do Moderatora - Podział Uniwersów - Wojny.).