S&D Universum Kalyke Edycja 1 [29.03.2021-29.04.2021]

 • 07-04-2021 12:03:11 PonuryG [BIES] - 556.71%


  Dnia 07-04-2021 12:03:11 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor PonuryG [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 10.000

  Pancernik 60.000

  Okręt wojenny 100.000

  _________________________________________


  Obrońca Filu

  ________________________________________________


  Mały transporter 14

  Duży transporter 1.000

  Krążownik 7

  Recykler 31

  Satelita słoneczny 10.510

  Gwiazda Śmierci 1

  Pathfinder 15

  Wyrzutnia rakiet 100.000

  Lekkie działo laserowe 35.276

  Ciężkie działo laserowe 11.555

  Działo Gaussa 8.000

  Działo jonowe 7.000

  Wyrzutnia plazmy 3.300

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor PonuryG [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 7.754 ( -2.246 )

  Pancernik 59.914 ( -86 )

  Okręt wojenny 99.643 ( -357 )

  _________________________________________


  Obrońca Filu

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  20.873.671 Metalu, 2.608.445 Kryształu i 27.033.562 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 37.714.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 1.193.669.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 25.886.700 metalu i 29.784.300 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 50.515.678 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  25.886.700 Metalu i 29.784.300 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 21.377.371

  Kryształ: 21.351.745

  Deuter: 25.743.562

  agresor zyskał łącznie 68.472.678 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -714.775.671

  Kryształ: -380.924.445

  Deuter: -148.484.562

  obrońca stracił łącznie 1.244.184.678 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

 • 2021-04-07 08:39:00 - Tomex [BIES] - 45067,30 %

  2021-04-07 09:57:06 - Tomex [BIES] - 3424,91 %


  #14


  Dnia 07-04-2021 08:39:00 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 5.063.688

  Ciężki myśliwiec 144.351

  Krążownik 1.006.159

  Okręt wojenny 131.607

  Pancernik 25.095

  Bombowiec 22.152

  Niszczyciel 565.273

  _________________________________________


  Obrońca NorMaN [BAt]

  ________________________________________________


  Mały transporter 122.591

  Duży transporter 51.954

  Recykler 12.430

  Satelita słoneczny 3.261

  Gwiazda Śmierci 9

  Crawler 2.000

  Pathfinder 29.625

  Wyrzutnia rakiet 3.466.321

  Lekkie działo laserowe 228.986

  Ciężkie działo laserowe 201.198

  Działo Gaussa 85.000

  Działo jonowe 78.768

  Wyrzutnia plazmy 46.002

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 4.245.859 ( -817.829 )

  Ciężki myśliwiec 136.528 ( -7.823 )

  Krążownik 973.734 ( -32.425 )

  Okręt wojenny 130.330 ( -1.277 )

  Pancernik 24.913 ( -182 )

  Bombowiec 22.017 ( -135 )

  Niszczyciel 565.054 ( -219 )

  _________________________________________


  Obrońca NorMaN [BAt]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  320.072.518 Metalu, 78.029.715 Kryształu i 86.047.577 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 4.421.486.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 21.119.801.500 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 2.939.262.200 metalu i 1.567.467.300 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 484.149.810 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  2.939.262.200 Metalu i 1.567.467.300 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 27.594.718

  Kryształ: 528.641.015

  Deuter: 13.157.577

  agresor zyskał łącznie 569.393.310 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -14.164.587.518

  Kryształ: -5.528.765.715

  Deuter: -1.910.598.077

  obrońca stracił łącznie 21.603.951.310 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  #15  Dnia 07-04-2021 09:57:06 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Krążownik 100.000

  _________________________________________


  Obrońca NorMaN [BAt]

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.500

  Recykler 1.800

  Sonda szpiegowska 635

  Satelita słoneczny 1.846

  Niszczyciel 2.000

  Pancernik 337

  Crawler 1.065

  Wyrzutnia rakiet 383.168

  Lekkie działo laserowe 3.413

  Ciężkie działo laserowe 1.410

  Działo Gaussa 648

  Wyrzutnia plazmy 118

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Krążownik 92.952 ( -7.048 )

  _________________________________________


  Obrońca NorMaN [BAt]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  17.156.237 Metalu, 4.472.708 Kryształu i 3.043.527 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 204.392.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 1.163.498.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 210.140.000 metalu i 132.351.100 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 24.672.472 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  210.140.000 Metalu i 132.351.100 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 86.336.237

  Kryształ: 87.487.808

  Deuter: -11.052.473

  agresor zyskał łącznie 162.771.572 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -975.231.737

  Kryształ: -164.416.208

  Deuter: -48.522.527

  obrońca stracił łącznie 1.188.170.472 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

 • Dnia 07-04-2021 13:39:53 PonuryG [BIES] ~ 559.77%  Dnia 07-04-2021 13:39:53 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor PonuryG [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 4.000.000

  _________________________________________


  Obrońca lekkutko

  ________________________________________________


  Duży transporter 800

  Lekki myśliwiec 64

  Ciężki myśliwiec 47

  Krążownik 52

  Okręt wojenny 78

  Sonda szpiegowska 400

  Bombowiec 104

  Satelita słoneczny 4.200

  Niszczyciel 2

  Pancernik 9

  Crawler 1.000

  Reaper 50

  Pathfinder 29

  Wyrzutnia rakiet 60.999

  Lekkie działo laserowe 30.000

  Ciężkie działo laserowe 6.200

  Działo Gaussa 2.200

  Działo jonowe 1.100

  Wyrzutnia plazmy 1.060

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor PonuryG [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 3.991.390 ( -8.610 )

  _________________________________________


  Obrońca lekkutko

  ________________________________________________


  Duży transporter 0 ( -800 )

  Lekki myśliwiec 0 ( -64 )

  Ciężki myśliwiec 0 ( -47 )

  Krążownik 0 ( -52 )

  Okręt wojenny 0 ( -78 )

  Sonda szpiegowska 0 ( -400 )

  Bombowiec 0 ( -104 )

  Satelita słoneczny 0 ( -4.200 )

  Niszczyciel 0 ( -2 )

  Pancernik 0 ( -9 )

  Crawler 0 ( -1.000 )

  Reaper 0 ( -50 )

  Pathfinder 0 ( -29 )

  Wyrzutnia rakiet 0 ( -60.999 )

  Lekkie działo laserowe 0 ( -30.000 )

  Ciężkie działo laserowe 0 ( -6.200 )

  Działo Gaussa 0 ( -2.200 )

  Działo jonowe 0 ( -1.100 )

  Wyrzutnia plazmy 0 ( -1.060 )

  Mała powłoka ochronna 0 ( -1 )

  Duża powłoka ochronna 1 ( -0 )

  _________________________________________  Bitwa zakończyła się remisem.


  Agresor przejął:

  0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 34.440.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 511.306.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 33.408.200 metalu i 22.568.700 kryształu.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  33.408.200 Metalu i 22.568.700 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 7.578.200

  Kryształ: 13.958.700

  Deuter: 0

  agresor zyskał łącznie 21.536.900 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -328.604.000

  Kryształ: -140.341.000

  Deuter: -42.361.000

  obrońca stracił łącznie 511.306.000 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  Dnia 07-04-2021 14:42:57 PonuryG [BIES] ~ 1064.13%  Dnia 07-04-2021 14:42:57 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor PonuryG [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Krążownik 300.000

  Sonda szpiegowska 1

  _________________________________________


  Obrońca Tadzior0 [G-NEM]

  ________________________________________________


  Mały transporter 10.178

  Duży transporter 355

  Lekki myśliwiec 2.234

  Ciężki myśliwiec 24

  Krążownik 48

  Statek kolonizacyjny 4

  Recykler 196

  Sonda szpiegowska 28

  Satelita słoneczny 1.100

  Pathfinder 819

  Wyrzutnia rakiet 159.676

  Lekkie działo laserowe 23.676

  Ciężkie działo laserowe 7.662

  Działo Gaussa 750

  Działo jonowe 5.000

  Wyrzutnia plazmy 1.370

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor PonuryG [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Krążownik 297.324 ( -2.676 )

  Sonda szpiegowska 0 ( -1 )

  _________________________________________


  Obrońca Tadzior0 [G-NEM]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  36.406.816 Metalu, 5.704.160 Kryształu i 4.747.872 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 77.605.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 761.365.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 64.654.800 metalu i 41.757.800 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 46.858.848 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  63.821.800 Metalu i 40.973.800 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 46.708.616

  Kryształ: 27.944.960

  Deuter: -604.128

  agresor zyskał łącznie 74.049.448 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -584.648.816

  Kryształ: -168.597.160

  Deuter: -54.977.872

  obrońca stracił łącznie 808.223.848 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

 • [NM] 07.04.2021 05:27:05 - asesorSaTaN [LESZY] - 429,41%


  Twoja flota z: 4K [6:407:8] dotarła do księżyca planety uruk [6:405:10]. Twoja Gwiazda Śmierci kieruje swoje działo grawitonowe na księżyc. Początkowo lekkie trzęsienia na księżycu wzmagają się. Księżyc zaczyna się deformować i w końcu rozrywa się. Gigantyczne kawałki szczątków kierują się w stronę twojej floty. Za późno, aby ich uniknąć. Twoja cala flota znika w gradzie szczątek księżyca.

  Szanse zniszczenia księżyca: 8 % Szanse zniszczenia GŚ:46 %


 • 07-04-2021 06:40:16 - pawel1000 [LESZY] - 3892%  Dnia 07-04-2021 06:40:16 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 40.000

  Pathfinder 62.073

  _________________________________________


  Obrońca Kruczeq

  ________________________________________________


  Duży transporter 45.000

  Recykler 1.000

  Wyrzutnia rakiet 9.080

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 40.000 ( -0 )

  Pathfinder 62.073 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca Kruczeq

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  352.607.628 Metalu, 113.606.647 Kryształu i 269.133.107 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 0 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 576.160.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 196.000.000 metalu i 193.200.000 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 735.347.382 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 352.607.628

  Kryształ: 113.606.647

  Deuter: 269.133.107

  agresor zyskał łącznie 735.347.382 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -650.767.628

  Kryształ: -389.606.647

  Deuter: -271.133.107

  obrońca stracił łącznie 1.311.507.382 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  07-04-2021 13:03:23 - pawel1000 [LESZY] - 813.73%  Dnia 07-04-2021 13:03:23 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 200.000

  _________________________________________


  Obrońca Edd

  ________________________________________________


  Mały transporter 3.957

  Krążownik 2.850

  Sonda szpiegowska 949

  Satelita słoneczny 2.830

  Crawler 900

  Wyrzutnia rakiet 22.720

  Lekkie działo laserowe 3.000

  Ciężkie działo laserowe 10

  Działo Gaussa 10

  Działo jonowe 10

  Wyrzutnia plazmy 460

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 199.779 ( -221 )

  _________________________________________


  Obrońca Edd

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  29.622.045 Metalu, 8.888.993 Kryształu i 11.251.117 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 13.260.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 222.892.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 53.661.300 metalu i 27.711.600 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 49.762.155 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 19.677.045

  Kryształ: 5.573.993

  Deuter: 11.251.117

  agresor zyskał łącznie 36.502.155 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -169.646.045

  Kryształ: -69.921.993

  Deuter: -33.086.117

  obrońca stracił łącznie 272.654.155 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  Najlepsze solo - 369130.17%


  uHydra -14ST

  uUrsa - 144ST

  uWasat - 35ST

  uUriel -60ST - top 3 solo

  uXanthus - 10ST


  uKalyke - 117ST

 • 07-04-2021 23:38:38 - pawel1000 [LESZY] - 586.29%


  Dnia 07-04-2021 23:38:38 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 200.000

  Krążownik 100.000

  Okręt wojenny 50.000

  Mały transporter 50.000

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.902

  Satelita słoneczny 2.850

  Crawler 1.000

  Wyrzutnia rakiet 40.959

  Lekkie działo laserowe 9

  Ciężkie działo laserowe 3.708

  Działo Gaussa 2.144

  Wyrzutnia plazmy 1.840

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 196.174 ( -3.826 )

  Krążownik 99.119 ( -881 )

  Okręt wojenny 49.862 ( -138 )

  Mały transporter 49.035 ( -965 )

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  89.982.651 Metalu, 522.526 Kryształu i 48.038.130 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 52.993.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 465.177.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 35.455.000 metalu i 23.173.500 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 138.543.307 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 88.199.651

  Kryształ: 9.703.026

  Deuter: 46.276.130

  agresor zyskał łącznie 144.178.807 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -342.504.151

  Kryształ: -151.265.026

  Deuter: -109.951.130

  obrońca stracił łącznie 603.720.307 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  Najlepsze solo - 369130.17%


  uHydra -14ST

  uUrsa - 144ST

  uWasat - 35ST

  uUriel -60ST - top 3 solo

  uXanthus - 10ST


  uKalyke - 117ST

 • 08-04-2021 06:01:02 - b4el [Bies] - 1148.34%


  Dnia 08-04-2021 06:01:02 następujące floty spotkały się w walce:


  Agresor b4el [JEDI]

  ________________________________________________


  Pancernik 49.998

  _________________________________________


  Obrońca acidLord

  ________________________________________________


  Duży transporter 578

  Lekki myśliwiec 8.383

  Krążownik 2.150

  Okręt wojenny 1

  Recykler 200

  Sonda szpiegowska 100

  Bombowiec 4

  Satelita słoneczny 280

  Niszczyciel 362

  Pancernik 168

  Wyrzutnia rakiet 17.000

  Lekkie działo laserowe 6.257

  Działo Gaussa 1.900

  Działo jonowe 1.000

  Wyrzutnia plazmy 700

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________


  Po bitwie...


  Agresor b4el [JEDI]

  ________________________________________________


  Pancernik 49.859 ( -139 )

  _________________________________________


  Obrońca acidLord

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________


  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  6.525.627 Metalu, 3.092.475 Kryształu i 1.758.591 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 11.815.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 383.102.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 73.354.400 metalu i 41.479.200 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 11.376.693 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.


  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 75.710.027

  Kryształ: 39.011.675

  Deuter: -326.409

  agresor zyskał łącznie 114.395.293 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -228.593.127

  Kryształ: -126.476.975

  Deuter: -39.408.591

  obrońca stracił łącznie 394.478.693 jednostek.


  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


  <Mefist> a w ogole to gra sie dla znajamych lam ; ]

  &

  <mirela> ja tam wole w 'moja' rozowa myszke klikac ; p


  • Multikonto funkcyjne (2/2) z lwica •
  Multi-megalomania (2/2) z Chocolate •

 • #1

  [NM] 08.04.2021 04:42:41 diakkon [Leszy] - 423,50%


  Atak na księżyc08.04.2021 04:42:41

  Od: dowódca floty

  Twoja flota z: Księżyc [2:299:10] dotarła do księżyca planety NieVarto [2:299:9]. Twoja Gwiazda Śmierci kieruje swoje działo grawitonowe na księżyc. Początkowo lekkie trzęsienia na księżycu wzmagają się. Księżyc zaczyna się deformować i w końcu rozrywa się. Gigantyczne kawałki szczątków kierują się w stronę twojej floty. Za późno, aby ich uniknąć. Twoja cala flota znika w gradzie szczątek księżyca.


  Szanse zniszczenia księżyca: 19.6 % Szanse zniszczenia GŚ:46 %  #2

  [NM] 08.04.2021 04:43:51 diakkon [Leszy] - 429,41%


  Atak na księżyc08.04.2021 04:43:51

  Od: dowódca floty

  Flota z Księżyc [2:299:10] dotarła do księżyca planety TU-TU [2:299:8].

  GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.

  Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.


  Szanse zniszczenia księżyca: 19.6 % Szanse zniszczenia GŚ:46 %

 • 2021-04-08 08:23:03 - Tomex [BIES] - 656,32%


  #16


  Dnia 08-04-2021 08:23:03 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Niszczyciel 1.000

  _________________________________________


  Obrońca Moggiz

  ________________________________________________


  Gwiazda Śmierci 9

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Niszczyciel 884 ( -116 )

  _________________________________________


  Obrońca Moggiz

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  0 Metalu, 0 Kryształu i 3.270.800 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 14.500.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 90.000.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 36.372.000 metalu i 29.260.000 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 3.270.800 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  36.372.000 Metalu i 29.260.700 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 29.412.000

  Kryształ: 23.460.700

  Deuter: 1.530.800

  agresor zyskał łącznie 54.403.500 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -45.000.000

  Kryształ: -36.000.000

  Deuter: -12.270.800

  obrońca stracił łącznie 93.270.800 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

 • 06-04-2021 14:05:43 - Nylonowa Nic [BIES] - 2333.96%


  Dnia 06-04-2021 14:05:43 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 160.450

  Ciężki myśliwiec 217.976

  Okręt wojenny 98.931

  Bombowiec 12.045

  Niszczyciel 9.805

  Reaper 7.088

  Mały transporter 1.135.608

  _________________________________________


  Obrońca Passenger 10

  ________________________________________________


  Recykler 542

  Satelita słoneczny 28.557

  Crawler 900

  Wyrzutnia rakiet 491.863

  Lekkie działo laserowe 20.100

  Ciężkie działo laserowe 6.924

  Działo Gaussa 858

  Działo jonowe 680

  Wyrzutnia plazmy 4.023

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 153.630 ( -6.820 )

  Ciężki myśliwiec 216.140 ( -1.836 )

  Okręt wojenny 98.587 ( -344 )

  Bombowiec 12.014 ( -31 )

  Niszczyciel 9.805 ( -0 )

  Reaper 7.088 ( -0 )

  Mały transporter 1.086.750 ( -48.858 )

  _________________________________________


  Obrońca Passenger 10

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  23.010.320 Metalu, 7.157.537 Kryształu i 16.328.254 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 264.502.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 1.725.262.500 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 80.557.050 metalu i 94.490.026 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 46.496.111 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.


  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -42.654.630

  Kryształ: -16.167.437

  Deuter: 15.863.254

  agresor stracił łącznie 42.958.813 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -1.307.420.320

  Kryształ: -309.341.537

  Deuter: -154.996.754

  obrońca stracił łącznie 1.771.758.611 jednostek.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.
  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  06-04-2021 13:04:27 - Nylonowa Nic [BIES] - 2498.24%


  Dnia 06-04-2021 13:04:27 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 3.500.000

  _________________________________________


  Agresor b4el [JEDI]

  ________________________________________________


  Bombowiec 22.000

  Niszczyciel 15.000

  Reaper 45.000

  Lekki myśliwiec 1.700.000

  _________________________________________


  Obrońca Nikos 1305

  ________________________________________________


  Duży transporter 2.000

  Lekki myśliwiec 2.010

  Ciężki myśliwiec 799

  Krążownik 301

  Okręt wojenny 108

  Statek kolonizacyjny 1

  Recykler 8

  Sonda szpiegowska 5.825

  Satelita słoneczny 1.951

  Crawler 808

  Pathfinder 404

  Wyrzutnia rakiet 640.000

  Lekkie działo laserowe 509.419

  Ciężkie działo laserowe 5.000

  Działo Gaussa 3.665

  Działo jonowe 6.300

  Wyrzutnia plazmy 7.000

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 3.437.552 ( -62.448 )

  _________________________________________


  Agresor b4el [JEDI]

  ________________________________________________


  Bombowiec 21.977 ( -23 )

  Niszczyciel 15.000 ( -0 )

  Reaper 45.000 ( -0 )

  Lekki myśliwiec 1.670.612 ( -29.388 )

  _________________________________________


  Obrońca Nikos 1305

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  52.957.150 Metalu, 20.483.581 Kryształu i 7.667.550 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 369.414.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 3.517.652.500 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 165.532.500 metalu i 68.677.875 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 81.108.281 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -58.168.350

  Kryształ: -3.249.544

  Deuter: 7.322.550

  agresor stracił łącznie 54.095.344 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -2.620.587.650

  Kryształ: -747.532.081

  Deuter: -230.641.050

  obrońca stracił łącznie 3.598.760.781 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  podpis.png


  <@sexi^violka> pamietaj LordJ - przed Piwkiem nic nie chroni

  <@Przemysław> - to że co wieczór obiegniesz de_dust2 nie znaczy że jesteś sportowcem piwek ;d

  <@Revoutz> ja uwielbiam twoje skille ogejmowe latanie obserwacja zasadzki farmy tajna wiedza 10/10, ale sure wydajesz jak debil

  <@zjemtwojdeser> Piwek ma dwie pory roku... złomowa i niezłomowa

  Edited once, last by panpiwek1234 ().

 • 08-04-2021 21:17:02 - pawel1000 [LESZY] - 1203.47%  Dnia 08-04-2021 21:17:02 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 300.000

  Krążownik 100.000

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.564

  Lekki myśliwiec 166

  Sonda szpiegowska 12

  Satelita słoneczny 2.800

  Crawler 1.000

  Wyrzutnia rakiet 156.771

  Lekkie działo laserowe 4.080

  Ciężkie działo laserowe 3.279

  Działo Gaussa 3.339

  Działo jonowe 2

  Wyrzutnia plazmy 3.899

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 281.020 ( -18.980 )

  Krążownik 97.520 ( -2.480 )

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  91.323.082 Metalu, 3.149.217 Kryształu i 17.873.936 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 147.840.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 1.009.927.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 82.895.400 metalu i 37.451.400 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 112.346.235 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 67.678.482

  Kryształ: 4.260.617

  Deuter: 12.913.936

  agresor zyskał łącznie 84.853.035 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -704.341.082

  Kryształ: -274.010.217

  Deuter: -143.921.936

  obrońca stracił łącznie 1.122.273.235 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  08-04-2021 21:14:03 - pawel1000 [LESZY] - 992.42%


  Dnia 08-04-2021 21:14:03 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 100.000

  Mały transporter 30.000

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.703

  Ciężki myśliwiec 21

  Satelita słoneczny 2.600

  Crawler 1.000

  Wyrzutnia rakiet 68.526

  Lekkie działo laserowe 1.436

  Ciężkie działo laserowe 8.652

  Działo Gaussa 2.603

  Działo jonowe 5

  Wyrzutnia plazmy 1.667

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 96.440 ( -3.560 )

  Mały transporter 26.048 ( -3.952 )

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  91.791.985 Metalu, 3.125.418 Kryształu i 16.392.942 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 119.048.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 554.347.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 64.013.600 metalu i 35.228.200 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 111.310.345 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 76.701.585

  Kryształ: 5.529.618

  Deuter: 9.272.942

  agresor zyskał łącznie 91.504.145 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -430.688.985

  Kryształ: -161.059.418

  Deuter: -73.908.942

  obrońca stracił łącznie 665.657.345 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  08-04-2021 21:10:59 - pawel1000 [LESZY] - 995.71%


  Dnia 08-04-2021 21:10:59 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 100.000

  Mały transporter 30.000

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.680

  Lekki myśliwiec 3

  Ciężki myśliwiec 3

  Krążownik 150

  Sonda szpiegowska 60

  Satelita słoneczny 2.900

  Crawler 1.000

  Pathfinder 50

  Wyrzutnia rakiet 53.057

  Lekkie działo laserowe 8

  Ciężkie działo laserowe 6.866

  Działo Gaussa 1.557

  Wyrzutnia plazmy 2.003

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 96.490 ( -3.510 )

  Mały transporter 26.947 ( -3.053 )

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  91.211.509 Metalu, 3.125.461 Kryształu i 8.529.785 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 114.002.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 517.589.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 64.269.100 metalu i 35.301.700 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 102.866.755 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 79.174.609

  Kryształ: 7.751.161

  Deuter: 1.509.785

  agresor zyskał łącznie 88.435.555 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -385.390.509

  Kryształ: -160.181.461

  Deuter: -74.883.785

  obrońca stracił łącznie 620.455.755 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  Najlepsze solo - 369130.17%


  uHydra -14ST

  uUrsa - 144ST

  uWasat - 35ST

  uUriel -60ST - top 3 solo

  uXanthus - 10ST


  uKalyke - 117ST

 • [NM] 08.04.2021 05:46:59 - asesorSaTaN [LESZY] - 316,31%


  Flota z 4K [6:407:8] dotarła do księżyca planety kingu [6:404:9].

  GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.

  Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.

  Szanse zniszczenia księżyca: 15 % Szanse zniszczenia GŚ:42 %

 • 10-04-2021 04:42:37 - Megan [LESZY] - 4876.7%

  Dnia 10-04-2021 04:42:37 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Megan [T O]

  ________________________________________________


  Pancernik 200.000

  _________________________________________


  Obrońca Satriael [TWIERDZA]

  ________________________________________________


  Duży transporter 38.253

  Lekki myśliwiec 2.669

  Ciężki myśliwiec 1.287

  Krążownik 1.225

  Okręt wojenny 170

  Statek kolonizacyjny 3

  Recykler 439

  Sonda szpiegowska 9.087

  Bombowiec 12

  Niszczyciel 2

  Gwiazda Śmierci 11

  Pancernik 114

  Reaper 155

  Pathfinder 391

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Megan [T O]

  ________________________________________________


  Pancernik 199.774 ( -226 )

  _________________________________________


  Obrońca Satriael [TWIERDZA]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  132.483.646 Metalu, 132.483.646 Kryształu i 12.219.133 Deuteru

  371.784.410 Metalu, 133.452.727 Kryształu i 6.109.567 Deuteru

  185.892.205 Metalu, 66.726.363 Kryształu i 3.054.783 Deuteru

  92.946.102 Metalu, 33.363.182 Kryształu i 1.527.392 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 19.210.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 703.357.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 254.828.000 metalu i 232.841.700 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 1.172.043.156 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 1.031.154.363

  Kryształ: 589.827.618

  Deuter: 19.520.875

  agresor zyskał łącznie 1.640.502.856 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -1.140.366.363

  Kryształ: -689.616.918

  Deuter: -45.416.875

  obrońca stracił łącznie 1.875.400.156 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 05:41:09 - Megan [LESZY] - 21213.40%

  Dnia 10-04-2021 05:41:09 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Megan [T O]

  ________________________________________________


  Reaper 50.457

  Okręt wojenny 100.000

  _________________________________________


  Agresor Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 303.303

  Reaper 249.800

  _________________________________________


  Obrońca Anarchrez [GaU]

  ________________________________________________


  Mały transporter 17.095

  Duży transporter 12.219

  Lekki myśliwiec 10.806

  Ciężki myśliwiec 87.662

  Krążownik 10.016

  Okręt wojenny 1.102

  Recykler 1.000

  Sonda szpiegowska 1.100

  Bombowiec 2.587

  Satelita słoneczny 10.000

  Niszczyciel 862

  Gwiazda Śmierci 32

  Pancernik 1.186

  Pathfinder 17.026

  Wyrzutnia rakiet 1.475.697

  Lekkie działo laserowe 84.888

  Ciężkie działo laserowe 27.429

  Działo Gaussa 10.051

  Działo jonowe 67.335

  Wyrzutnia plazmy 10.020

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Megan [T O]

  ________________________________________________


  Reaper 50.174 ( -283 )

  Okręt wojenny 95.462 ( -4.538 )

  _________________________________________


  Agresor Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 290.991 ( -12.312 )

  Reaper 248.532 ( -1.268 )

  _________________________________________


  Obrońca Anarchrez [GaU]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  148.064.102 Metalu, 11.988.905 Kryształu i 8.099.691 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 1.259.160.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 8.378.621.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 1.222.592.176 metalu i 766.164.002 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 168.152.698 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  1.222.592.176 Metalu i 766.164.002 Kryształu

  339.077.307 Metalu i 212.490.174 Kryształu

  68.453.417 Metalu i 42.897.824 Kryształu


  Szczątków łącznie zebranych przez agresor(ów):

  1.630.122.900 Metalu i 1.021.552.000 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 888.102.002

  Kryształ: 695.485.905

  Deuter: -22.920.309

  agresor zyskał łącznie 1.560.667.598 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -5.868.781.102

  Kryształ: -2.084.425.905

  Deuter: -593.566.691

  obrońca stracił łącznie 8.546.773.698 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

 • 2021-04-09 23:09:23 - Tomex [BIES] - 2697,95%

  2021-04-09 23:10:00 - Tomex [BIES] - 13406,83%


  #17

  Dnia 09-04-2021 23:09:23 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Krążownik 100.000

  _________________________________________


  Obrońca Senator Artemis [40pluS]

  ________________________________________________


  Mały transporter 5.700

  Ciężki myśliwiec 26.256

  Okręt wojenny 998

  Statek kolonizacyjny 1

  Recykler 273

  Sonda szpiegowska 399

  Pathfinder 705

  Wyrzutnia rakiet 6.150

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Krążownik 99.290 ( -710 )

  _________________________________________


  Obrońca Senator Artemis [40pluS]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  95.362.091 Metalu, 16.912.993 Kryształu i 7.291.040 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 20.590.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 384.748.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 165.498.200 metalu i 104.297.200 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 119.566.124 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  165.498.200 Metalu i 104.311.200 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 246.660.291

  Kryształ: 116.254.193

  Deuter: 5.871.040

  agresor zyskał łącznie 368.785.524 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -329.888.091

  Kryształ: -160.938.993

  Deuter: -13.487.040

  obrońca stracił łącznie 504.314.124 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  #18  Dnia 09-04-2021 23:10:00 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 131.915

  Pancernik 25.671

  _________________________________________


  Obrońca Senator Artemis [40pluS]

  ________________________________________________


  Mały transporter 28.000

  Ciężki myśliwiec 19.903

  Okręt wojenny 25.742

  Statek kolonizacyjny 2

  Recykler 332

  Sonda szpiegowska 250

  Wyrzutnia rakiet 16.700

  Ciężkie działo laserowe 20

  Działo Gaussa 90

  Działo jonowe 20

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Tomex [USG]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 131.045 ( -870 )

  Pancernik 25.644 ( -27 )

  _________________________________________


  Obrońca Senator Artemis [40pluS]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  141.671.222 Metalu, 24.094.032 Kryształu i 28.768.200 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 54.495.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 1.898.906.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 963.975.600 metalu i 376.707.800 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 194.533.454 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  963.975.600 Metalu i 376.728.800 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 1.065.686.822

  Kryształ: 386.692.832

  Deuter: 28.363.200

  agresor zyskał łącznie 1.480.742.854 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -1.514.239.222

  Kryształ: -549.568.032

  Deuter: -29.632.200

  obrońca stracił łącznie 2.093.439.454 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

 • 10-04-2021 14:19:52 - Nylonowa Nic [BIES] - 523.59%


  Dnia 10-04-2021 14:19:52 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 400.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Duży transporter 983

  Satelita słoneczny 400

  Wyrzutnia rakiet 11.150

  Lekkie działo laserowe 38.085

  Ciężkie działo laserowe 7.297

  Działo Gaussa 354

  Działo jonowe 5.413

  Wyrzutnia plazmy 481

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 384.493 ( -15.507 )

  Krążownik 998 ( -2 )

  Okręt wojenny 998 ( -2 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  21.216.090 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 4.016.250 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 62.206.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 288.694.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 36.784.300 metalu i 15.574.300 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 38.736.090 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 11.349.390

  Kryształ: 13.527.050

  Deuter: 4.012.250

  agresor zyskał łącznie 28.888.690 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -208.578.590

  Kryształ: -99.497.250

  Deuter: -19.354.250

  obrońca stracił łącznie 327.430.090 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 14:21:10 - Nylonowa Nic [BIES] - 1176.39%


  Dnia 10-04-2021 14:21:10 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 750.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  Reaper 7.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 300

  Wyrzutnia rakiet 65.294

  Lekkie działo laserowe 87.778

  Ciężkie działo laserowe 10.113

  Działo Gaussa 4.534

  Działo jonowe 7.096

  Wyrzutnia plazmy 823

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 708.228 ( -41.772 )

  Krążownik 993 ( -7 )

  Okręt wojenny 997 ( -3 )

  Reaper 7.000 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  24.753.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 7.365.000 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 167.471.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 719.434.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 65.935.275 metalu i 22.294.651 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 45.622.500 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -34.901.975

  Kryształ: -6.067.599

  Deuter: 7.351.000

  agresor stracił łącznie 33.618.574 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -515.056.750

  Kryształ: -208.726.750

  Deuter: -41.273.000

  obrońca stracił łącznie 765.056.500 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 14:23:38 - Nylonowa Nic [BIES] - 923.66%  Dnia 10-04-2021 14:23:38 następujące floty spotkały się w walce:

  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 750.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.000

  Satelita słoneczny 400

  Wyrzutnia rakiet 39.127

  Lekkie działo laserowe 71.657

  Ciężkie działo laserowe 10.000

  Działo Gaussa 2.474

  Działo jonowe 7.700

  Wyrzutnia plazmy 998

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 720.321 ( -29.679 )

  Krążownik 995 ( -5 )

  Okręt wojenny 995 ( -5 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  24.753.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 4.016.250 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 119.161.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 597.566.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 66.753.400 metalu i 25.612.300 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 42.273.750 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Olbrzymie ilości metalu i kryształu łączą się.

  Księżyc o powierzchni 8.426 km został uformowany.


  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 2.145.150

  Kryształ: 9.327.050

  Deuter: 4.006.250

  agresor zyskał łącznie 15.478.450 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -414.433.250

  Kryształ: -186.302.250

  Deuter: -39.104.250

  obrońca stracił łącznie 639.839.750 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 14:24:32 - Nylonowa Nic [BIES] - 542.33%  Dnia 10-04-2021 14:24:32 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 200.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 330

  Wyrzutnia rakiet 9.597

  Lekkie działo laserowe 33.648

  Ciężkie działo laserowe 2.924

  Działo Gaussa 1.233

  Działo jonowe 5.107

  Wyrzutnia plazmy 653

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 181.105 ( -18.895 )

  Krążownik 972 ( -28 )

  Okręt wojenny 992 ( -8 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  8.180.640 Metalu, 8.180.640 Kryształu i 4.016.250 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 76.872.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 282.194.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 40.323.500 metalu i 13.909.700 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 20.377.530 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -9.100.860

  Kryształ: 2.879.340

  Deuter: 3.960.250

  agresor stracił łącznie 2.261.270 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -178.295.640

  Kryształ: -98.038.640

  Deuter: -26.237.250

  obrońca stracił łącznie 302.571.530 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 14:25:35 - Nylonowa Nic [BIES] - 764.32%  Dnia 10-04-2021 14:25:35 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 750.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 320

  Wyrzutnia rakiet 33.488

  Lekkie działo laserowe 71.028

  Ciężkie działo laserowe 6.160

  Działo Gaussa 3.888

  Działo jonowe 8.160

  Wyrzutnia plazmy 899

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 722.863 ( -27.137 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 0 ( -320 )

  Wyrzutnia rakiet 0 ( -33.488 )

  Lekkie działo laserowe 0 ( -71.028 )

  Ciężkie działo laserowe 0 ( -6.160 )

  Działo Gaussa 0 ( -3.888 )

  Działo jonowe 0 ( -8.160 )

  Wyrzutnia plazmy 0 ( -899 )

  Mała powłoka ochronna 0 ( -1 )

  Duża powłoka ochronna 1 ( -0 )

  _________________________________________  Bitwa zakończyła się remisem.


  Agresor przejął:

  0 Metalu, 0 Kryształu i 0 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 108.548.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 585.138.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 56.987.700 metalu i 19.443.900 kryształu.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -24.423.300

  Kryształ: -7.693.100

  Deuter: 0

  agresor stracił łącznie 32.116.400 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -373.998.000

  Kryształ: -176.234.000

  Deuter: -34.906.000

  obrońca stracił łącznie 585.138.000 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 14:30:53 - Nylonowa Nic [BIES] - 645.9%  Dnia 10-04-2021 14:30:53 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 500.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  Bombowiec 5.000

  Niszczyciel 3.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 350

  Wyrzutnia rakiet 22.377

  Lekkie działo laserowe 71.999

  Ciężkie działo laserowe 9.445

  Działo Gaussa 1.738

  Działo jonowe 10.000

  Wyrzutnia plazmy 496

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 477.314 ( -22.686 )

  Krążownik 996 ( -4 )

  Okręt wojenny 998 ( -2 )

  Bombowiec 4.992 ( -8 )

  Niszczyciel 3.000 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  24.753.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 3.638.284 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 91.700.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 474.093.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 48.039.600 metalu i 16.550.800 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 41.895.784 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 4.165.350

  Kryształ: 7.110.550

  Deuter: 3.510.284

  agresor zyskał łącznie 14.786.184 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -343.796.250

  Kryształ: -150.023.250

  Deuter: -22.169.284

  obrońca stracił łącznie 515.988.784 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 14:42:38 - Nylonowa Nic [BIES] - 1210.05%  Dnia 10-04-2021 14:42:38 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 1.000.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  Bombowiec 7.000

  Niszczyciel 7.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.181

  Satelita słoneczny 490

  Wyrzutnia rakiet 99.681

  Lekkie działo laserowe 100.000

  Ciężkie działo laserowe 10.000

  Działo Gaussa 6.200

  Działo jonowe 10.000

  Wyrzutnia plazmy 1.000

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 960.815 ( -39.185 )

  Krążownik 994 ( -6 )

  Okręt wojenny 999 ( -1 )

  Bombowiec 6.990 ( -10 )

  Niszczyciel 7.000 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  24.753.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 4.016.250 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 157.874.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 934.279.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 87.714.200 metalu i 33.290.600 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 42.273.750 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -5.752.050

  Kryształ: 7.302.350

  Deuter: 3.854.250

  agresor zyskał łącznie 5.404.550 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -665.261.750

  Kryształ: -264.629.750

  Deuter: -46.661.250

  obrońca stracił łącznie 976.552.750 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 15:44:00 - Nylonowa Nic [BIES] - 620%  Dnia 10-04-2021 15:44:00 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 200.475

  Krążownik 10.000

  Okręt wojenny 10.000

  Mały transporter 200.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Wyrzutnia rakiet 20.428

  Lekkie działo laserowe 46.878

  Ciężkie działo laserowe 4.127

  Działo Gaussa 2.527

  Działo jonowe 6.202

  Wyrzutnia plazmy 566

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 189.856 ( -10.619 )

  Krążownik 9.908 ( -92 )

  Okręt wojenny 9.976 ( -24 )

  Mały transporter 189.457 ( -10.543 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  24.753.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 4.016.250 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 88.756.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 384.443.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 39.104.100 metalu i 22.896.300 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 42.273.750 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 7.994.850

  Kryształ: 3.691.050

  Deuter: 3.832.250

  agresor zyskał łącznie 15.518.150 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -270.598.750

  Kryształ: -130.067.750

  Deuter: -26.050.250

  obrońca stracił łącznie 426.716.750 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 16:40:48 - Nylonowa Nic [BIES] - 1309.43%  Dnia 10-04-2021 16:40:48 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 750.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 200

  Wyrzutnia rakiet 69.847

  Lekkie działo laserowe 78.000

  Ciężkie działo laserowe 10.404

  Działo Gaussa 4.433

  Działo jonowe 10.000

  Wyrzutnia plazmy 848

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 703.492 ( -46.508 )

  Krążownik 990 ( -10 )

  Okręt wojenny 994 ( -6 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  24.753.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 4.016.250 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 186.682.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 733.807.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 97.995.800 metalu i 32.947.600 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 42.273.750 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -17.244.450

  Kryształ: -216.650

  Deuter: 3.996.250

  agresor stracił łącznie 13.464.850 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -524.991.750

  Kryształ: -212.666.750

  Deuter: -38.422.250

  obrońca stracił łącznie 776.080.750 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  10-04-2021 16:52:05 - Nylonowa Nic [BIES] - 1208.24%  Dnia 10-04-2021 16:52:05 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 1.000.000

  Krążownik 1.000

  Okręt wojenny 1.000

  Bombowiec 5.408

  Niszczyciel 3.211

  Reaper 7.118

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Duży transporter 1.200

  Wyrzutnia rakiet 100.000

  Lekkie działo laserowe 100.000

  Ciężkie działo laserowe 10.000

  Działo Gaussa 5.667

  Działo jonowe 10.000

  Wyrzutnia plazmy 1.000

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Nylonowa Nic [T O]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 960.617 ( -39.383 )

  Krążownik 995 ( -5 )

  Okręt wojenny 996 ( -4 )

  Bombowiec 5.404 ( -4 )

  Niszczyciel 3.211 ( -0 )

  Reaper 7.118 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca darklin01

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  13.503.750 Metalu, 13.503.750 Kryształu i 13.503.750 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 158.277.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 914.199.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 66.060.225 metalu i 24.558.451 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 40.511.250 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -39.065.025

  Kryształ: -1.515.799

  Deuter: 13.433.750

  agresor stracił łącznie 27.147.074 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -644.103.750

  Kryształ: -255.768.750

  Deuter: -54.837.750

  obrońca stracił łącznie 954.710.250 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  podpis.png


  <@sexi^violka> pamietaj LordJ - przed Piwkiem nic nie chroni

  <@Przemysław> - to że co wieczór obiegniesz de_dust2 nie znaczy że jesteś sportowcem piwek ;d

  <@Revoutz> ja uwielbiam twoje skille ogejmowe latanie obserwacja zasadzki farmy tajna wiedza 10/10, ale sure wydajesz jak debil

  <@zjemtwojdeser> Piwek ma dwie pory roku... złomowa i niezłomowa

  Edited 4 times, last by panpiwek1234 ().

 • 10-04-2021 06:17:38 - Valhalla [LESZY] - 2392.62%  Dnia 10-04-2021 06:17:38 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Pathfinder 50.000

  _________________________________________


  Obrońca Senator Artemis [40pluS]

  ________________________________________________


  Mały transporter 70.000

  Krążownik 97

  Statek kolonizacyjny 1

  Recykler 1

  Sonda szpiegowska 143

  Pathfinder 2.565

  Wyrzutnia rakiet 12.200

  Ciężkie działo laserowe 20

  Działo jonowe 20

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Pathfinder 50.000 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca Senator Artemis [40pluS]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  434.482.518 Metalu, 8.578.113 Kryształu i 214.035.635 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 0 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 387.249.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 113.736.000 metalu i 125.526.100 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 657.096.266 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 548.218.518

  Kryształ: 134.104.213

  Deuter: 214.035.635

  agresor zyskał łącznie 896.358.366 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -621.582.518

  Kryształ: -188.001.113

  Deuter: -234.761.635

  obrońca stracił łącznie 1.044.345.266 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1
  10-04-2021 05:41:09 - Valhalla [LESZY] - 26516.75%  Dnia 10-04-2021 05:41:09 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Megan [T O]

  ________________________________________________


  Reaper 50.457

  Okręt wojenny 100.000

  _________________________________________


  Agresor Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 303.303

  Reaper 249.800

  _________________________________________


  Obrońca Anarchrez [GaU]

  ________________________________________________


  Mały transporter 17.095

  Duży transporter 12.219

  Lekki myśliwiec 10.806

  Ciężki myśliwiec 87.662

  Krążownik 10.016

  Okręt wojenny 1.102

  Recykler 1.000

  Sonda szpiegowska 1.100

  Bombowiec 2.587

  Satelita słoneczny 10.000

  Niszczyciel 862

  Gwiazda Śmierci 32

  Pancernik 1.186

  Pathfinder 17.026

  Wyrzutnia rakiet 1.475.697

  Lekkie działo laserowe 84.888

  Ciężkie działo laserowe 27.429

  Działo Gaussa 10.051

  Działo jonowe 67.335

  Wyrzutnia plazmy 10.020

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Megan [T O]

  ________________________________________________


  Reaper 50.174 ( -283 )

  Okręt wojenny 95.462 ( -4.538 )

  _________________________________________


  Agresor Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Okręt wojenny 290.991 ( -12.312 )

  Reaper 248.532 ( -1.268 )

  _________________________________________


  Obrońca Anarchrez [GaU]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  148.064.102 Metalu, 11.988.905 Kryształu i 8.099.691 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 1.259.160.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 8.378.621.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 1.222.592.176 metalu i 766.164.002 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 168.152.698 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  1.222.592.176 Metalu i 766.164.002 Kryształu

  339.077.307 Metalu i 212.490.174 Kryształu

  68.453.417 Metalu i 42.897.824 Kryształu


  Szczątków łącznie zebranych przez agresor(ów):

  1.630.122.900 Metalu i 1.021.552.000 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 888.102.002

  Kryształ: 695.485.905

  Deuter: -22.920.309

  agresor zyskał łącznie 1.560.667.598 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -5.868.781.102

  Kryształ: -2.084.425.905

  Deuter: -593.566.691

  obrońca stracił łącznie 8.546.773.698 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1[/align]

 • 11-04-2021 03:49:45 - pawel1000 [LESZY] - 10333.87%


  Dnia 11-04-2021 03:49:45 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 200.000

  Pancernik 200.000

  Mały transporter 150.000

  _________________________________________


  Obrońca Wlodek [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Mały transporter 80.894

  Duży transporter 58.126

  Lekki myśliwiec 2.290

  Ciężki myśliwiec 3.347

  Krążownik 1.316

  Okręt wojenny 632

  Statek kolonizacyjny 1

  Sonda szpiegowska 32.857

  Bombowiec 323

  Niszczyciel 296

  Pancernik 148

  Reaper 611

  Pathfinder 5.063

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Krążownik 199.312 ( -688 )

  Pancernik 199.884 ( -116 )

  Mały transporter 147.405 ( -2.595 )

  _________________________________________


  Obrońca Wlodek [SUPERMEG]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  738.046.574 Metalu, 99.375.360 Kryształu i 179.598.549 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 40.192.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 1.506.062.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 521.839.500 metalu i 511.547.400 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 1.017.020.483 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez agresor(ów):

  521.839.500 Metalu i 511.571.025 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 1.237.456.074

  Kryształ: 596.300.385

  Deuter: 176.482.549

  agresor zyskał łącznie 2.010.239.008 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -1.461.101.574

  Kryształ: -815.511.360

  Deuter: -246.469.549

  obrońca stracił łącznie 2.523.082.483 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  Najlepsze solo - 369130.17%


  uHydra -14ST

  uUrsa - 144ST

  uWasat - 35ST

  uUriel -60ST - top 3 solo

  uXanthus - 10ST


  uKalyke - 117ST

 • 11.04.2021 03:11:37 - asesorSaTaN [LESZY] - 1075.54%


  Dnia 11-04-2021 03:11:37 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor asesorSaTaN [USG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 500.000

  Okręt wojenny 20.000

  _________________________________________


  Obrońca snake

  ________________________________________________


  Mały transporter 7.543

  Duży transporter 2.326

  Lekki myśliwiec 150

  Krążownik 2

  Okręt wojenny 5

  Statek kolonizacyjny 3

  Recykler 30

  Sonda szpiegowska 267

  Satelita słoneczny 270

  Niszczyciel 39

  Gwiazda Śmierci 4

  Pancernik 92

  Reaper 42

  Wyrzutnia rakiet 15.448

  Lekkie działo laserowe 8.006

  Ciężkie działo laserowe 3.936

  Działo Gaussa 1.023

  Działo jonowe 1.197

  Wyrzutnia plazmy 349

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor asesorSaTaN [USG]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 491.464 ( -8.536 )

  Okręt wojenny 19.892 ( -108 )

  _________________________________________


  Obrońca snake

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  5.143.509 Metalu, 2.395.911 Kryształu i 3.338.142 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 40.624.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 291.372.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 62.457.500 metalu i 45.096.800 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 10.877.562 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 37.133.009

  Kryształ: 37.336.711

  Deuter: 3.338.142

  agresor zyskał łącznie 77.807.862 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -174.376.509

  Kryształ: -104.984.911

  Deuter: -22.888.142

  obrońca stracił łącznie 302.249.562 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1


  [NM] 11.04.2021 03:41:31 - asesorSaTaN [LESZY] - 423,50%


  Twoja flota z: Księżyc [6:411:8] dotarła do księżyca planety akad [6:404:10]. Twoja Gwiazda Śmierci kieruje swoje działo grawitonowe na księżyc. Początkowo lekkie trzęsienia na księżycu wzmagają się. Księżyc zaczyna się deformować i w końcu rozrywa się. Gigantyczne kawałki szczątków kierują się w stronę twojej floty. Za późno, aby ich uniknąć. Twoja cala flota znika w gradzie szczątek księżyca.

  Szanse zniszczenia księżyca: 8 % Szanse zniszczenia GŚ:46 %

 • 11-04-2021 16:14:24 - pawel1000 [LESZY] - 651.79%


  Dnia 11-04-2021 16:14:24 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 400.000

  Bombowiec 8.965

  Niszczyciel 8.596

  Reaper 17.357

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Satelita słoneczny 2.500

  Crawler 452

  Wyrzutnia rakiet 139.040

  Ciężkie działo laserowe 12.325

  Działo Gaussa 3.138

  Działo jonowe 1.168

  Wyrzutnia plazmy 2.859

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 371.602 ( -28.398 )

  Bombowiec 8.915 ( -50 )

  Niszczyciel 8.596 ( -0 )

  Reaper 17.357 ( -0 )

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  124.989.640 Metalu, 2.091.061 Kryształu i 7.355.887 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 118.092.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 882.410.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 46.513.951 metalu i 18.664.800 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 134.436.588 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 83.809.591

  Kryształ: -8.892.139

  Deuter: 6.605.887

  agresor zyskał łącznie 81.523.339 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -689.523.640

  Kryształ: -226.219.061

  Deuter: -101.103.887

  obrońca stracił łącznie 1.016.846.588 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1  11-04-2021 15:54:17 - pawel1000 [LESZY] - 1106.79%


  Dnia 11-04-2021 15:54:17 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 300.000

  Krążownik 100.000

  Okręt wojenny 50.000

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Mały transporter 28

  Duży transporter 720

  Ciężki myśliwiec 2

  Recykler 288

  Satelita słoneczny 2.743

  Crawler 800

  Wyrzutnia rakiet 78.472

  Lekkie działo laserowe 61

  Ciężkie działo laserowe 9.791

  Działo Gaussa 3.846

  Wyrzutnia plazmy 4.037

  Mała powłoka ochronna 1

  Duża powłoka ochronna 1

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor pawel1000 [JEDI]

  ________________________________________________


  Lekki myśliwiec 286.107 ( -13.893 )

  Krążownik 97.835 ( -2.165 )

  Okręt wojenny 49.633 ( -367 )

  _________________________________________


  Obrońca Silverski [UCF]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________  agresor wygrał bitwę!


  Agresor przejął:

  98.932.224 Metalu, 2.212.814 Kryształu i 23.525.017 Deuteru


  Agresor stracił łącznie 140.377.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 927.439.500 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 77.253.400 metalu i 33.425.700 kryształu.

  Agresor przejął łącznie 124.670.055 jednostek.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  Złom zebrany przez atakującego/atakujących.  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: 74.691.624

  Kryształ: 1.085.514

  Deuter: 19.195.017

  agresor zyskał łącznie 94.972.155 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: -602.411.724

  Kryształ: -294.623.314

  Deuter: -155.074.517

  obrońca stracił łącznie 1.052.109.555 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1

  Najlepsze solo - 369130.17%


  uHydra -14ST

  uUrsa - 144ST

  uWasat - 35ST

  uUriel -60ST - top 3 solo

  uXanthus - 10ST


  uKalyke - 117ST

 • 11-04-2021 16:11:24 - Valhalla [LESZY] - 2177,92%


  Dnia 11-04-2021 16:11:24 następujące floty spotkały się w walce:  Agresor Styrtasiepali [WOWWW]

  ________________________________________________


  Krążownik 10.000

  _________________________________________


  Obrońca Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Mały transporter 10.128.742

  Duży transporter 203.655

  Lekki myśliwiec 10.342.556

  Ciężki myśliwiec 630.818

  Krążownik 1.314.337

  Okręt wojenny 290.995

  Statek kolonizacyjny 29

  Recykler 2.518.717

  Sonda szpiegowska 1.862.649

  Bombowiec 35.000

  Niszczyciel 30.128

  Gwiazda Śmierci 296

  Pancernik 1.188.207

  Reaper 248.533

  Pathfinder 343.927

  Ciężkie działo laserowe 350

  Działo Gaussa 200

  _________________________________________  Po bitwie...


  Agresor Styrtasiepali [WOWWW]

  ________________________________________________


  Zniszczony!

  _________________________________________


  Obrońca Valhalla [T O]

  ________________________________________________


  Mały transporter 10.123.901 ( -4.841 )

  Duży transporter 203.655 ( -0 )

  Lekki myśliwiec 10.337.643 ( -4.913 )

  Ciężki myśliwiec 630.709 ( -109 )

  Krążownik 1.314.337 ( -0 )

  Okręt wojenny 290.995 ( -0 )

  Statek kolonizacyjny 29 ( -0 )

  Recykler 2.518.717 ( -0 )

  Sonda szpiegowska 1.861.623 ( -1.026 )

  Bombowiec 35.000 ( -0 )

  Niszczyciel 30.128 ( -0 )

  Gwiazda Śmierci 296 ( -0 )

  Pancernik 1.188.207 ( -0 )

  Reaper 248.533 ( -0 )

  Pathfinder 343.927 ( -0 )

  Ciężkie działo laserowe 350 ( -0 )

  Działo Gaussa 200 ( -0 )

  _________________________________________  obrońca wygrał bitwę!


  Agresor stracił łącznie 290.000.000 jednostek.

  Obrońca stracił łącznie 41.132.000 jednostek.

  Na polu zniszczeń unosi się 118.164.375 metalu i 45.179.926 kryształu.


  Szansa na powstanie księżyca 20%.

  ________________________________________________


  Szczątków zebranych przez obrońca(ów):

  39.388.125 Metalu i 15.059.974 Kryształu

  118.164.375 Metalu i 45.179.926 Kryształu


  Szczątków łącznie zebranych przez obrońca(ów):

  157.552.500 Metalu i 60.239.900 Kryształu  Podsumowanie zysków/strat:


  Podsumowanie agresor

  Metal: -200.000.000

  Kryształ: -70.000.000

  Deuter: -20.000.000

  agresor stracił łącznie 290.000.000 jednostek.


  Podsumowanie obrońca

  Metal: 132.477.500

  Kryształ: 44.182.900

  Deuter: 0

  obrońca zyskał łącznie 176.660.400 jednostek.  Powered by Konwerter RW OGotcha 4.3.1