Struktura Teamu - czyli kto co robi.

 • Team - Gra


  Testowy Operator Gry (tGO) TrialGameOperator_ogame_pl_2017_67e4e7c428c2366f40ddb63f3824fec0.png

  Testowi operatorzy gry to początkujący operatorzy, którzy na okres próbny mierzą się z trudem utrzymania dyscypliny na przydzielonym im uniwersum. To oni, wraz z Operatorami gry, są główną siłą utrzymującą porządek we wszechświatach, ale w przeciwieństwie do operatorów na pełnym etacie mają ograniczone prawa. Zajmują się sprawami takimi jak:

  - push, zgłaszanie go lub odwoływanie się od bana

  - bash, zgłaszanie go lub odwoływanie się od bana

  - recyklery, zgłaszanie ich lub odwoływanie się od bana

  Główną drogą kontaktu z testowymi operatorami jest ticket. Lista kontaktów umieszczona jest w zakładce "Team". W sprawach nagłych można szukać też pomocy na Discordzie.


  Operator Gry (GO) GameOperator_ogame_pl_2017_4cfb45587345335871ea2905af0d8195.png

  Operatorzy gry utrzymują porządek na przydzielonych im Uniwersach. Mają za zadanie kontrolować graczy i działać tak żeby gra była sprawiedliwa. To z nimi gracze się kontaktują, gdyż operatorzy gry zajmują się większością spraw. Zajmują się sprawami takimi jak:

  - bash, ustawki, push (wymuszony, złomowy, pasywny), pożyczki recyklerów

  - dzielenia kont, multikonta, kradzieże kont

  - rozpatrują odwołania od własnych banów jako pierwsza instancja odwoławcza

  Główną drogą kontaktu z operatorami jest ticket. Lista kontaktów z operatorami umieszczona jest w zakładce "Team". W sprawach nagłych można szukać też pomocy na Discordzie.


  ga_l.gifAdministrator Gryga_r.gif (GA) GameAdmin_ogame_pl_2017_73746f4765c6cbc814176570463174b0.png

  Administratorzy to najwyższa instancja związana z grą. Nadają prawa nowym operatorom, usuwają starych-nieaktywnych, biorą udział przy rekrutacji nowych GO. Są odpowiedzialni za przydzielanie Operatorom ich rewirów. Są jedyną instancją odwoławczą od blokad nakładanych w grze przez Operatorów. Są łącznikami między resztą teamu, a programistami. Mają prawo do podejmowania decyzji nieuregulowanych przez Tabelę Kar. Decyzje Administratorów Gry są bezwzględnie ostateczne, odwołania od ich decyzji należy kierować wyłącznie do nich.

  Kontakt wyłącznie poprzez ticket lub Discord.  Team - Forum


  Trial Moderator (tMod) TrialModerator_ogame_pl_2017_4a31d3ad734e5350711c18da2b2afcb1.png oraz Moderator (Mod) Moderator_ogame_pl_2017_162d379f93d0873b94f163188d6fb03d.png

  Moderatorzy to podstawowa siła utrzymująca forum w porządku. Zajmują się usuwaniem, zmienianiem, cenzurowaniem, przenoszeniem tematów i postów, które naruszają regulamin forum (oraz regulamin określonych działów forum) lub nie pasują do danego forum, a także wyjaśniają wszelkie sytuacje sporne, z którymi użytkownicy mogą mieć problemy. Ponadto usprawniają działanie przydzielonego im działu tak, żeby korzystanie z niego było wygodne dla graczy (przyklejają ważniejsze tematy, dają ogłoszenia). Za naruszanie regulaminu forum udzielają użytkownikom ostrzeżeń lub dają bany. Użytkownicy mogą zgłaszać im uwagi co do forum oraz zadawać pytania korzystając z (PW) lub na Discordzie.


  Super Moderator (SMod) SuperModerator_ogame_pl_2017_295d86f0b21462097c3dd0bc30f3ff90.png


  Super moderatorzy stoją wyżej w hierarchii forum i mają pod sobą kilka działów. Ich praca przypomina pracę SGO - nadzorują przydzielonych im moderatorów, sprawdzają ich aktywność. Współuczestniczą w wyborze nowych moderatorów oraz mogą usuwać nieaktywnych. Chociaż nie mają obowiązku moderacji przydzielonych im działów, reagują w nagłych przypadkach np. pojawieniu się spamera, konieczności zamieszczenia ogłoszenia; dbają też o ogólną oprawę i funkcjonowanie działów forum. Kontakt przez (PW), ticket (wybieramy sekcję „Forum”) lub Discord.


  fa_l.gifAdministrator Forumfa_r.gif (FA) BoardAdmin_ogame_pl_2017_3f32b1295a5759f4580bf8185eb5b239.png

  FA to najwyższa instancja związana z forum. Odpowiedzialni są za całościowe funkcjonowanie forum oraz jego zarządzanie i kontrolę od strony technicznej. Dodają, usuwają, otwierają lub zamykają działy forum. Mają również możliwość zmiany nicków i rang. Nie mają obowiązku zajmować się moderacją forum i nie muszą przyjmować w tej sprawie zgłoszeń (chyba, że dotyczy całego forum). Kontakt to wyłącznie ticket (wybieramy sekcję „Forum”)] lub Discord